Projekty finansowane ze środków UE Spółki Better Software Group S.A.

3. Projekt „Opracowanie systemu umożliwiającego opisywanie i kategoryzowanie materiałów wideo w czasie rzeczywistym przez firmę Better Software Group S.A.”.

BETTER SOFTWARE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA jest w trakcie realizacji projektu pt.:
„Opracowanie systemu umożliwiającego opisywanie i kategoryzowanie materiałów wideo w czasie rzeczywistym przez firmę Better Software Group S.A.”. Okres realizacji projektu jest od 1 czerwca 2019 roku do 31 października 2020 roku.

Całkowita wartość projektu: 1 644 772,80 zł
Kwota wydatków kwalifikowalnych: 1 610 916,80 zł
Kwota dofinansowania: 1 175 032,48 zł

Głównym celem projektu jest wykonanie systemu umożliwiającego opisywanie i kategoryzowanie materiałów wideo w czasie rzeczywistym.

Cele szczegółowe to:
• Dostarczenie wiedzy o prezentowanej treści do serwerów reklam (ad serwerów), które w sposób dynamiczny dobiorą spersonalizowany przekaz reklamowy.
• Możliwość dostarczenia reklamy kontekstowo zorientowanej na prezentowaną treść.
• Oznaczenie początków i końców poszczególnych audycji w transmisji na żywo w celu sprzedaży informacji do właścicieli usług nPVR i CatchUP.
• Oznaczenie początku i końca bloku reklamowego w celu dostarczenia usługi spersonalizowanej reklamy.
• Dopasowanie audycji do pozycji EPG na potrzeby firm badających.

Projekt realizowany jest w ramach Działania 1.1. „Badania i innowacje” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.

Got a project ?

Send us your brief or just a short description of what you need.

We’ll follow-up and find the best solution together.

Please fill the form

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.